[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 0, Sayfa(lar) 023-026
[ English ] [ PDF ]
Paranazal Sinüs Mukoselleri : İkisi Nadir Dört Farklı Lokalizasyonda Vaka Sunumu
Ayse Oznur AKIDIL, Mahmut Sinan YILMAZ, Mehmet GUVEN
Sakarya Training and Research Hospital, Ear, Nose and Throat Clinic, Sakarya, Turkey

Paranazal sinüs mukoselleri göreceli olarak yaygın görülen, sinüsü dolduran ve içi mukus veya mukopürülan materyal ile dolu, sinüsü dolduran, lokal olarak genişleyen ve kemik harabiyetine sebep olabilen, benign, yavaş büyüyen kistik lezyonlardır. Bu lezyonların bir inflamasyon, travma, fibrozis veya geçirilmiş cerrahiye bağlı olarak ortaya çıkan sinüs ostiumunun tıkanması sonucu olduğu düşünülmektedir. En sık yerleşim yeri frontal sinüs ve etmoit sinüslerdir. Maksiller ve sfenoid sinüslerde nadiren görülürler. Orta konka ve septum mukoselleri nadiren görülmektedir. Bu yazıda biz, iki tanesi alışılmadık olmak üzere dört ayrı lokalizasyonda yerleşmiş beş paranazal sinüs mukoseli vakasını sunuyor ve literatürü gözden geçiriyoruz.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]