[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 0, Sayfa(lar) 034-036
[ English ] [ PDF ]
Hipogonadotropik Hipogonadizm Olan Bir Hastada Ovarian Hiperstimulasyon Sendromu
Esma SARIKAYA1, Ozlem ERYILMAZ2, Ozlem MORALOGLU1, Saynur YILMAZ2, Cavidan GULERMAN1
1Dr. Zekai Tahir Burak Women's Health Education and Research Hospital, Reproductive Endocrinology, Ankara, Turkey
2Dr. Zekai Tahir Burak Women's Health Education and Research Hospital, Gynecology, Ankara, Turkey
3Dr. Zekai Tahir Burak Women's Health Education and Research Hospital, Obstetrics and Gynecology, Ankara, Turkey

Daha uzun tedavi periyodu ve daha yüksek doz gonadotropin kullanımı gerekse de hipogonadotropik hipogonadizm (HH) olan hastalarda ovarian hiperstimulasyon sendromu (OHSS) gelişme riskinin daha düşük olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak bu vaka HH olan ve özellikle polikistik over ultrason bulgusu taşıyan hastalarda OHSS gelişebileceğini vurgulamaktadır.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]