[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 0, Sayfa(lar) 050-052
[ English ] [ PDF ]
Os Peroneum Kırığı: Olgu Sunumu
Alper DEVECİ1, Ahmet FIRAT2, Uygar DAŞAR3, Mustafa AKKAYA1, Murat BOZKURT4
1Etlik Ihtisas Egitim ve Araştirma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
3Safranbolu Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
4Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Os peroneum erişkinlerin yaklaşık % 20 kadarında tam ossifiye olarak görülür. Bipartit görünüm sık görülen bir durumdur ve os peroneumu olan erişkinlerin % 30'unda görülür. Os peroneum kırığı ayakbileği travması sonrası gelişebilen nadir görülen bir durumdur. Bipartite os peroneumdan ayrımı güçtür. Bu nedenle ayak bileği travması sonrası, ayak lateral alanında özellikle kuboid çevresinde hassasiyet ve şişlik gibi semptomların varlığında os peroneum kırığı olabileceği akılda tutulmalıdır.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]