[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 0, Sayfa(lar) 055-057
[ English ] [ PDF ]
Testiküler Epidermoid Kist: Olgu Sunumu
Recep BEDİR1, Orhan Ünal ZORBA2
1Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
2Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye

Epidermoid kistler testiste nadir rastlanan benign tümörler olup, malign testiküler tümörlerden ayırıcı tanısı zordur. Özellikle teratomlardan malignite potansiyeli olması nedeni ile ayırımı daha da önemlidir. Olgumuz sağ testiste 1.5 cm çapında ağrısız kitle yakınması ile başvuran 25 yaşındaki bekar bir hastadır. Orşiektomi sonrası histopatolojik olarak epidermoid kist tanısı konuldu. Bu olgu sunumunda nadir bir testiküler kitle nedeni olan epidermoid kist olgusunun tanısı, histopatolojik inceleme ve tedavi seçenekleri literatür eşliğinde tartışılmıştır.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]