[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 0, Sayfa(lar) 061-062
[ English ] [ PDF ]
Memenin Pirmer Anjiyosarkomu: Olgu Sunumu
Birkan BOZKURT1, Mehmet TOKAÇ1, Muat Baki YILDIRIM1, Mehmet KILIÇ1, Sema HÜCÜMENOĞLU2
1Ankara Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye

Memenin primer anjiyosarkomu nadir görülen bir tümördür. Sarkomlar, meme kanserleri içinde %1'den daha az görülmektedir. Anjiosarkom, en sık memede olmak üzere kalp, perikard, karaciğer, deri, kemik ve yumuşak dokularda görülen nadir bir mezenkimal tümördür. Tanı biyopsi ile konur. Tedavide mastektomi uygulanır. Kemoterapi ve radyoterapinin faydası tartışmalıdır. Burada primer meme anjiyosarkomu olan 31 yaşında kadın hasta literatür bilgileri eşliğinde sunulmaktadır.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]