[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2015, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-007
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kolorektal Kanserin Karaciğer Metastazlarında Cerrahi Tedavi
Cüneyt KIRKIL1, Barış GÜLTÜRK2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Harput Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Elazığ, Türkiye

Kolorektal kanserli hastaların yarısından fazlasında karaciğer metastazı gelişir. Kolorektal kanserlerin karaciğer metastazları, kolorektal kanserli hastalarda en sık ölüm nedenidir. Kolorektal karaciğer metastazlarının tedavisinde belirgin gelişmeler kaydedilse de tedavinin köşe taşı henüz cerrahidir. Teknik ilerlemeler ve sistemik tedavi seçeneklerindeki gelişmeler nedeni ile cerrahi tedavinin endikasyonları genişlemiştir. Cerrah, onkolog ve radyologların birlikte çalıştığı multidisipliner ekipler sayesinde anrezektabl hastalar rezeksiyona uygun hale getirilebilir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]