[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2015, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 057-059
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Dejeneratif Primer Retroperitoneal Leiyomyom: Nadir Bir Vaka
Oktay UÇER1, Bilal GUMUS1, Hasan AYDEDE2, Ali Rıza KANDILOGLU3
1Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Urology, Manisa, Turkey
2Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Manisa, Turkey
3Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Manisa, Turkey

Primer retroperitoneal leiyomyomlar oldukça nadir görülen bir durumdur. Biz retroperitoneal alandaki dejenere olmuş bir primer leiyomyom vakasını sunuyoruz.33 yaşında tek doğum yapmış bir kadın hasta kronik konstipasyon şikayetiyle geldi. Fizik muayenesinde sol lomber bölgede ağrısız palpe edilebilen büyük kitlesi ele geliyordu. Tanı için kullanılan kontrastlı bilgisayarlı tomografi, ultrason ve kolonoskopi sonucunda sol böbrek altında retroperitonda 7,5 cm çapında heterojen kitle olduğu saptandı. Laparotomi ile kitle retroperitonden çıkarıldı. Histopatolojisi dejenere olmuş leiyomyom geldi.Operasyon öncesi incelemeler bizim kesin tanı koymamızı zorlaştırabilir ve yanlış yönlendirebilir. Radyolojik tanıdaki güncel sınırlamalar göz önünde bulundurulduğunda bu vakalar için malignensiyi dışlama için cerrahi eksizyon yapılmalıdır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]