[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2015, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 054-056
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Böbreğin İnflamatuar Myofibroblastik Tümörü: Nadir Bir Olgu
Gökhan ARTAŞ1, İrfan ORHAN2, İbrahim H. ÖZERCAN1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

İnflamatuar myofibroblastik tümör, etiyolojisi bilinmeyen, nadir görülen benign bir lezyondur. Sıklıkla çocuklarda ve genç erişkinlerde izlenir. Akciğer, karaciğer, göz, dalak, lenf düğümü ve mesane gibi organlarda görülmekle birlikte böbrek yerleşimi nadir olup malign böbrek tümörleri ile ayırıcı tanı problemi oluşturabilmektedir. Biz burada nadir görülen 46 yaşındaki kadın olguda böbrek yerleşimli İnflamatuar myofibroblastik tümör olgusunu sunduk.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]