[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2015, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 051-053
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tailgut Kistinin MRG Bulguları ve Literatürün Gözden Geçirilmesi: Olgu sunumu
Murat BEYHAN1, Berat ACU2, Ülkü BEKAR3, Tansu PINARBAŞILI4, Malik ÇORAKLI5
1Zile Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Tokat, Türkiye
2Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
3Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi-Birtom, Radyoloji Kliniği, Zonguldak, Türkiye
4Erdemli Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Mersin, Türkiye
5Turhal Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Tokat, Türkiye

Tailgut kisti veya retrorektal kistik hamartoma, retrorektal-presakral boşlukta bulunan ve embriyonik hindgutun kalıntısı olan nadir görülen konjenital bir lezyondur. Orta yaş kadınlarda daha sık görülür. Genellikle asemptomatik olmasına rağmen abdominal ağrı veya konstipasyona neden olabilir. En önemli komplikasyonları, perianal veya anorektal fistül ile malign dejenerasyondur. Bu çalışmada nadir görülen tailgut kisti olan kadın olgunun MRG bulguları literatür gözden geçirmesi ile birlikte sunulmaktadır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]