[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2015, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 037-042
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Primer İmmün Yetmezlikli Olgularımızın Retrospektif Değerlendirilmesi
Mehmet KILIÇ1, Erdal TAŞKIN2, Ahmet SELMANOĞLU3
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerji-İmmunoloji Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, kliniğimizde primer immün yetmezlik tanısıyla izlenen hastaların klinik ve demografik özelliklerinin değerlendirmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Şubat 2008-Mart 2014 tarihleri arasında pediatrik allerji ve immünoloji bölümünde primer immün yetmezlik tanısı konulan toplam 78 hastanın dosya kayıtları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Hastalarımızın %61.5'i (n=48) erkek, %38.5'i (n=30) kız idi. Hastaların tanı yaşları 5.4 ± 4.0 (0.4-19) yıl ve şikayetlerinin başladığı yaş ise 3.0 ± 2.9 (0.1-15) yıl olarak tespit edildi. Başvuru sebepleri sırasıyla; tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu %65.4 (n=51), üst solunum yolu enfeksiyonu %55.1 (n=43), gastroenterit %16.7 (n=13), oral kandidiyazis %9 (n=7), tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu %6.4 (n=5) ve egzema %6.4 (n=5) oranında kaydedildi. Hastalarımızın %71.8'ini (n=56) antikor eksikliğine bağlı immün yetmezlikler içermekteydi. Diğer iyi tanımlanmış immün yetmezlik sendromları %10.3 (n=8), ağır kombine immün yetmezlikler %7.7 (n=6), diğer immün yetmezlikler %3.8 (n=3), kompleman eksiklikleri %3.8 (n=3) ve fagositik sistem bozuklukları ise %1.3 (n= 1) oranında idi.

Sonuç: Ülkemizde akraba evliliği oranının yüksek olmasından dolayı, primer immün yetmezlik hastalıkları sık görülmektedir. İmmün yetmezliklere bağlı komplikasyonların azaltılabilmesi için hekimlerin erken tanı ve tedavi açısından dikkatli olması gerekmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]