[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2015, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 182-183
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Editöre Mektup: Ortalama Trombosit Hacmi Yeni Tanı Konulmuş Hipertansif Hastalarda Arteriyel Sertlik İçin Yararlı Bir Belirteç Olmayabilir
Cengiz BEYAN1, Esin BEYAN2
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

Günümüzde, türbidimetrik trombosit agregasyonu trombosit fonksiyonlarının değerlendirilmesinde altın standart testtir ve ortalama trombosit hacmi (OTH) dahil olmak üzere trombosit parametrelerinin türbidimetrik trombosit agregasyonu sonuçları ile korelasyonu yoktur. Keza, OTH ölçümü standardizasyon problemleri nedeni ile tam olarak uygulanamaz. OTH antikoagüle edilmiş numunelerde zamanla giderek artış gösterir. OTH tayininde sitrat ile en uygun ölçüm zamanı kanın alınmasından 60 dakika sonradır. OTH ölçümüne dair başka bir önemli problem farklı teknolojilerin %40'a kadar varan farklı sonuçlar verebilmesidir. Sonuç olarak, OTH yeni tanı konulmuş hipertansif hastalarda arteriyel sertlik için yararlı bir belirteç olmayabilir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]