[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2015, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 128-132
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Hepatoprotektif bir ajan: Silymarin
Nevin KOCAMAN, D. Özlem DABAK
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Embriyoloji AD, ELAZIĞ, Türkiye

Silymarin, Asteraceae familyasına ait devedikeni olarak da adlandırılan Silybum marinum bitkisinin tohumlarından elde edilir. Silymarin siroz, toksik kimyasallar ve alkole bağlı yağ infiltrasyonu ve hepatit gibi çeşitli karaciğer hastalıklarında yaygın olarak kullanılan karaciğer koruyucu bir ajandır. Silymarinin etki mekanizması hala tam olarak anlaşılamamıştır. Bununla birlikte hepatoprotektif etkileri; lipit peroksidasyonunu baskılaması, reaktif oksijen türlerinin oluşumunu azaltması ve serbest radikalleri temizlemesi aracılığıyla gerçekleşen antioksidan etkilerine atfedilebilir. Silymarinin antienflamatuar, antiapoptotik, antikarsinojenik, antiviral, antifibrotik ve antianjiojenik özellikleri bildirilmiştir. Bu derleme silymarinin tedavi edici yönleri ve farmakolojik özellikleri ile ilgili özet bir bakış açısı sunmaktadır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]