[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2015, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 175-178
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İki Servikal Gebelik Olgusunda İki Tedavi Yönteminin Farklı Sıralarla Uygulanması
Vedat UĞUREL, Mehmet Musa ASLAN
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Servikal gebelik, gebeliğin endoservikal kanalda yerleştiği nadir görülen bir ektopik gebelik türüdür. Günümüzde erken tanı ile hayatı tehdit edebilen vajinal kanama başlamadan önce gebeliğin sonlandırılması sağlanarak reprodüktif dönemdeki bu hastalarda histerektomi ihtiyacı azaltılmıştır. Bu amaçla, sistemik metotreksat uygulaması ve ultrason eşliğinde iğne yardımı ile gebeliğin sonlandırılması kolay uygulabilir iki tedavi seçeneğidir.

Kliniğimize başvuran iki servikal gebelik olgusuna farklı sıralarla ardışık olarak 50 mg/m² dozunda sistemik tek doz intravenöz metotreksat ve ultrasonografi eşliğinde gebelik kesesi aspirasyonunu takiben 50 mg metotreksat uygulandı. İkinci olguda tedavi öncesi β-hCG düzeyi ilk olguya oranla yüksek olup (23898 mIU/ml, 1881 mIU/ml), 1 hafta sonra başlayan vajinal kanama nedeniyle servikal kanalın vakum aspirasyonu gerekti. İlk olguda 8 haftanın sonunda negatifleşen β-hCG değeri, ikinci olguda vakum aspirasyonunu takiben 1. haftada sıfırlandı.

Servikal gebeliğin sonlandırılmasında bu iki yöntemin farklı sıralarla ardışık kullanımı ve etkinliği literatür eşliğinde tartışılmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]