[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 1, Sayfa(lar) 044-045
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kronik Bel Ağrısı Nadir Nedeni: Konjenital Anterior Füzyon Malformasyonu
Gökhan ALKAN, Gürkan AKGÖL, Arif GÜLKESEN, Arzu KAYA
Fırat Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Bel ağrısı, en sık karşılaşılan kas iskelet sistemi ağrılarındandır. Ağrı, çoğunlukla travmatik ve dejeneratif nedenlere bağlı olarak mekanik tipte görülmektedir. Bu yazıda geç tanı konulmuş lomber anterior segmentasyon defekti ve kifozu olan bir olgu sunulmuştur. Yetişkin yaş grubu ile karşılaştırıldığında genç yaşta görülen bel ağrısı, konjenital malformasyonlar gibi daha nadir görülen morfolojik durumlar sebebi ile oluşabilmektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]