[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 1, Sayfa(lar) 046-048
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Nadir Bir Bölgede Görülen Epidermoid Kist Olgusunun Difüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Ultrason Bulguları
Muammer AKYOL, Gulen BURAKGAZI, Tulin OZTURK
Elazig Education and Research Hospital, Department of Radiology, Elazig, Turkey

Epidermoid kistler vücudun herhangi bir yerinde görülebilen sıklıkla asemptomatik olan intradermal lezyonlardır. Vücutta, azalan sıklık sırasına göre; baş, boyun, gövde, ekstremiteler ve skalp bölgesinde görülmektedir. Biz, perineal şişliği olan ve histolojik inceleme sonucunda epidermoid kist tanısı alan 20 yaşındaki kadın olgunun difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme (DA MRG) ve ultrason (US) bulgularını sunmaktayız. Epidermoid kist perineal bölgede nadir görülmekte olup literatürde perineal bölge lezyonlarında DA MRG bulguları ile ilgili sınırlı sayıda vaka bildirilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]