[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 1, Sayfa(lar) 051-053
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Akut Pankreatite Bağlı Kompartman Sendromu: Olgu Sunumu
Nurettin TUNÇ1, Maşallah ÇAKIRER2, Mehmet YALNIZ1, Hakan ARTAŞ3, Cüneyt KIRKIL4, Ulvi DEMİREL1, İ. Halil BAHÇECİOĞLU1
1Fırat üniversitesi, Gastroenteroloji, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi, İç Hastalıkları, Elazığ, Türkiye
3Üniversitesi, Radyoloji, Elazığ, Türkiye
4Fırat Üniversitesi, Genel Cerrahi, Elazığ, Türkiye

Akut pankreatit mortalite ve morbiditesinde tanı ve tedavide gelişmelere paralel olarak önemli azalmalar olmasına rağmen yüksek morbidite ve mortaliteye sebep olmaya devam etmektedir. Akut pankreatitin komplikasyonlarından olan abdominal kompartman sendromu (AKS) intra-abdominal basıncı artırarak splanknik ve intestinal hipoperfüzyona yol açarak çoklu organ yetmezliği ve mortaliteye sebep olur. Akut pankreatite bağlı AKS'u ve buna bağlı çoklu organ yetmezliği gelişen olguyu sunmadaki amacımız akut pankreatit gelişen hastalarda mortalitesi yüksek AKS açısından dikkatli olunması gerektiğini vurgulamaktır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]