[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 096-098
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Perineal Ağrı Ve Boş Skrotumun Nadir Bir Nedeni: Perineal Ektopik Testis
Ali AKKOC1, Murat DIRAMALI2, Selcuk ALTIN1, Ramazan TOPAKTAS1, Cemil AYDIN1, Yasin ARIFOGLU3, Ahmet METIN4
1Gazi Yasargil Education and Research Hospital, Urology, Diyarbakir, Turkey
2Abant Izzet Baysal University, Faculty of Medicine, Department of Anatomy, Bolu, Turkey
3Bezmiale Foundation University, Faculty of Medicine, Department of Anatomy, Istanbul, Turkey
4Abant Izzet Baysal University, Faculty of Medicine, Department of Urology, Bolu, Turkey

Perineal ektopik testis, testisin penoskrotal rafe ile genitofemoral katlantı arasında anormal yerleşmesi olarak tanımlanan nadir bir doğumsal anomalidir. Etiyopatogenezi tartışmalı olup, sıklıkla inguinal herni, hipospadyas ve diğer skrotal anomalilerle beraberdir. Göreceli olarak nadirdir ancak kolay tanı konulur ve orşiopeksi ile kolaylıkla tedavi edilebilir. Fizik muayenede boş skrotum ve ele gelen perineal kitle ile kolayca tanınabilir. Histopatolojik olarak inmemiş testisten daha iyidir. Bu sunumda sağ testisin yerinde olmaması ve perineal ağrı şikayeti ile başvuran 21 yaşındaki olguda orşiopeksi ile tedavi edilen bir perineal ektopik testis vakası sunulmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]