[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 104-106
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Lenfomanın Vertebral Tutulumuna Bağlı Olarak Kord Kompresyonu İle İlk Kez Akut Paraparezi: Vaka Sunumu
Necati UCLER, Aykut AKPINAR, Cengiz OZDEMIR, Seyho YUCETAS
Adiyaman University Hospital, Neurosurgery, Adiyaman, Türkiye

Kord kompresyon spinal lenfomada nadir bir olaydır. Genellikle yaşlı erkeklerde, bel ağrısı ve radikülopati ile bulgu verir. Ana patolojik tip diffüz büyük B hücreli lenfomadır. Bu vaka sunumunda, ekstranodal tutulumlu B hücreli lenfoma nedeni ile 2 aydır göğüs ağrısı, bel ağrısı ve paraparezi ile acil servise başvuran 27 yaşında erkek hastayı bildirdik.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]