[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 113-119
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Çocuklarda Aminotransferaz Yüksekliği
Derya ALTAY
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Elazığ, Türkiye

Vücudumuzun en büyük iç organı olan karaciğer; metabolik, hematopoetik ve immün bir organdır. Pek çok fonksiyonu olmasından dolayı ilaçlar, enfeksiyonlar gibi dış faktörlerden etkilenebilirliği de o kadar fazladır. Aminotransferazlar, karaciğer hasarı veya hastalığını değerlendirmede sıklıkla kullanılan biyokimyasal testlerdir. Aspartat aminotransferaz (AST) ve alanin aminotransferazı (ALT) içeren bu testler klinik pratikte tam karşılığı olmasa da karaciğer fonksiyon testleri olarak bilinmektedir. Rutin poliklinik kontrollerinde sıklıkla bakılan aminotransferazların yine sıklıkla hafif derecede yüksekliği ile karşılaşılmaktadır. Bu durumda çocuk gastroenteroloji bölümü ile konsulte edilen hastalara ayrıntılı değerlendirme yapılmaktadır. Bu derlemede aminotransferaz yüksekliğine neden olan hastalıklar gözden geçirilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]