[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 164-166
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Politeal Artery Aneurysm with Acute Arterial Occlusion
İlker İNCE1, İlker AKAR2, Cemal ASLAN3, Mehmet ÇEBER4, Abdullah DOĞAN2
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Ankara, Türkiye
2Gaziosmapaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Tokat, Türkiye
3Tokat Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Tokat, Türkiye
4Mardin Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Mardin, Türkiye

Thrombosed fusiform extremity aneurysms may lead to acute arterial occlusion and can be confused with acute embolism especially in senile patients with atrial fibrillation It is important to identify the pathology with arterial doppler ultrasonography and/or computed tomography angiography preoperatively to choose the appropriate surgical method. In this article we aimed to discuss a case of giant popliteal artery aneurysm with the clinical symptoms of acute arterial occlusion and its surgical treatment.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]