[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 047-049
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Dermatofibrosarcoma Protuberans on Chest Wall: Case Report
Akın Eraslan BALCI1, Muharrem ÇAKMAK1, Suna POLATOĞLU1, Siyami AYDIN1, Adile Ferda DAĞLI2, Özlem ÜÇER2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Dermatofibrosarcoma protuberans is a rare, locally aggressive tumor. Inception may be small in size and can infiltrate to skin, subcutaneous tissue, muscle and bones. Diagnosis is made by physical examination, magnetic resonance imaging and computed tomography. The treatment is surgical resection with extensive safety margin. In our study, we aimed to share a rare dermatofibrosarcoma protuberance case on the chest wall.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]