[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 087-091
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
The Effort to Increase Cancer Screening in Family Medicine Units-Samsun Sample
Muhammet Ali ORUÇ1, Selami ARSLAN2, Nuran BAYRAM2, Özer ÖZEN2, Onur ÖZTÜRK3
1Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Kırşehir, Türkiye
2Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun, Türkiye
3Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Samsun, Türkiye

Objective: It was aimed to determine the cancer screening rates of family medicine units, to determine the cancer screening behaviors of family physicians/family health workers and to contribute to the increase of screening.

Material and Method: In this cross-sectional study, a questionnaire tool and automation records were used. Voluntary family medicine units from all districts of Samsun were interviewed and cancer screening data were analyzed. Activities were organized to increase the awareness of the registered population and healthcare professionals.

Results: A total of 18 family medicine units and 34 healthcare professionals were included. Between the pretest and posttest, the rate of knowing the age groups of mammography and HPV/Pap-smear tests and the rate of having these tests for themselves increased. The target population was reached by 9 units for fecal occult blood test, 11 units for HPV/Pap-smear and 8 units for mammography. The number of units that reached more than twice the rates throughout the study is 4 for fecal occult blood test, 4 for HPV/Pap-smear, and 4 for mammography.

Conclusion: The goal of increasing the screening rates in family medicine units has been achieved. Some of the healthcare professionals who did not have cancer screening have experienced behavioral changes.


[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]