[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa(lar) 404-410
[ Turkish ]
Etıopathogenesis of Osteoarthritis
Ayhan KAMANLI1, Safiye TUNCER2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, ANKARA

Osteoarthritis is the most common musculoskelatal problem in the people over age 50. It is characterized by focal degeneration of joint cartilage and new bone formation at the base of the cartilage lesion and at the joint margins. It has been widely suggested that ostheoarthritis is a process, rather than a disease. In this article novel findings and current advanced about pathogenesis of osteoarthritis were reviewed.

[ Turkish ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]