[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 3, Sayfa(lar) 156-159
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Cerebral Alveolar Echinococcus Mimicking Brain Tumor
Fatma ÖZTÜRK1, Mehmet Ruhi ONUR1, Hanefi YILDIRIM1, İbrahim Halil BAHÇECİOĞLU2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Cerebral alveolar echinococcosis is a rare infestation of Echinococcus accounting for only 1% of patients infected with this parasite. This disease is endemic in Turkey and it is particularly common in the eastern Anatolia region. A 33-yearold female patient presented with neurological symptoms to our hospital with neurological symptoms and she previously had diagnosis of liver echinococcus alveolaris. Imaging studies showed a mass lesion in cerebrum which was diagnosed as cerebral alveolar echinococcosis. In this report we discussed computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) findings of cerebral alveolar echinococcosis with emphasizing distinguishing imaging features of this disease from other cerebral mass lesions.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]