[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 1, Sayfa(lar) 057-058
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Occipital Condyle Fracture Associated with Multiple Cranial Nerve Involvement
Sait ÖZTÜRK1, Ömer Batu HERGÜNSEL1, Murat GÖNEN2, Metin KAPLAN1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Occipital condyle fracture is a rare traumatic injury of the skull-base. The most common complaints are neck pain and limited range of neck movements. In this report, a 73-year-old man who presented with IX. and X. cranial nerves involvement due to left occipital condyle fracture after a mild head injury discussed.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]