[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa(lar) 396-399
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
SEREBRAL DURAL SİNÜS TROMBOZU: STATUS EPİLEPTİKUS TABLOSU İLE GELEN BİR OLGUNUN SUNUMU
Serpil BULUT1, M Said BERİLGEN2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Bingöl Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, BİNGÖL
Anahtar Kelimeler: Dural sinüs trombozu, status epileptikus, epilepsi, Dural sinus thrombosis, status epilepticus, epileptia
Özet
Serebral dural sinüs trombozu seyrek görülen, ağır seyirli bir hastalıktır. Klinik olarak başağrısı, bulantı, kusma, fokal nörolojik defisitler, generalize veya fokal epileptik nöbetler ve koma tablosu ile karakterizedir. Epileptik nöbet dural sinüs trombozunun sık rastlanan klinik bulgularından biri olmakla birlikte status epileptikus tablosuna literatürde sadece iki olguda rastlanmıştır. Bu çalışmada postpartum yirminci günde status epileptikus tablosu ile gelen 27 yaşındaki bir serebral dural sinüs trombozu olgusu sunulmuş ve konu literatür ışığında tartışılmıştır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]