[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa(lar) 400-403
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
PROCALCİTONİN: BAKTERİYEL ENFEKSİYON VE SEPSİSİN TEŞHİSİNDE YENİ BİR PARAMETRE
Nurullah BÜLBÜLLER, Osman DOĞRU
Fırat Üniversitesi Tıp Fakülesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Procalcitonin, Bakteriyel enfeksiyon, Sepsis, Procalcitonin, Bacterial infection, Sepsis
Özet
Procalcitonin (PCT) selektif olarak bakteriyel inflamasyon, sepsis ve multiorgan yetmezliğinde artan bir glikoproteindir. Buna karşılık viral enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar veya operatif travmada çok az yükselir veya hiç yükselmez. Bu nedenle PCT, bakteriyel ve nonbakteriyel enfeksiyonların ayırımında diagnostik, kritik hastaların monitorizasyonunda da prognostik bir parametre olarak kullanılabilir. Bu çalışmada PCT ile ilgili literatür değerlendirildi.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]