[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa(lar) 404-410
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
OSTEOARTRİT ETYOPATOGENEZİ
Ayhan KAMANLI1, Safiye TUNCER2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, ANKARA
Anahtar Kelimeler: Osteoartrit, etyopatogenez, fokal dejenerasyon, Osteoarthritis, etiopathogenesis, focal degeneration
Özet
Osteoartrit (OA) 50 yaşın üzerindeki insanlarda oldukça yaygın olarak görülen kas-iskelet sistemi problemidir. Karakteristikleri eklem kıkırdağında fokal dejenerasyon, kıkırdak lezyonu zemininde ve eklemin kenarlarında yeni kemik oluşumudur. Yaygı düşünce OA’nın bir hastalıktan çok bir süreç olduğu şeklindedir. Bu yazıda osteoartritin etyopatogenezi ile ilgili bazı yeni ilginç çalışmalar gözden geçirilmiştir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]