[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
F?rat T?p Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 3
7 makale bulundu.
 • Çocukluk Ça??nda Plevral Ampiyem ve Tedavi Yakla??m?
       A. Denizmen AYGÜN1, Mehmet KILIÇ1, Ahmet KAZEZ2, Mehmet TURGUT1, Ya?ar DO?AN1, Metin K. GÜRGÖZE1
 • Postoperatif Geli?en Bronkoplevral Fistül
       Ay?e MURAT1, Ak?n Eraslan BALCI2, Ferda ERSOY1, ?eblem ÇET?NKAYA1
 • Dressler Sendromu; Bir Olgu Nedeniyle
       Gamze KIRKIL, Mehmet Hamdi MUZ, Figen DEVEC?, Teyfik TURGUT, Ebru ERDEM
 • Masif Efüzyonla Ba?layan Atipik Bir Malign Mezotelyoma Olgusu: Bilgisayarl? Tomografi Bulgular?
       U?ur BOZLAR, Fatih ÖRS, Düzgün YILDIRIM, Bilal BATTAL, Mutlu SA?LAM, Mehmet Selim NURAL
 • Radyolojik Olarak Plevral Mezotelyomay? Taklit Eden Metastatik Renal Hücreli Karsinom
       Ahmet Emin ERBAYCU1, Bilge SALIK1, Ozan USLUER2, Zekiye AYDO?DU D?NÇ3, Ahmet Emin ERBAYCU1, Bilge SALIK1, Ozan USLUER2, Zekiye AYDO?DU D?NÇ3
 • Asbestos ile ?li?kili Plevral Hastal?klarda, Plevral Efüzyonlar?n Transuda ve Eksüda Ay?r?m?n? Yapmada, Difüzyon A??rl?kl? MR Görüntülemenin Rolü
       Mustafa KOÇ, Selami SERHATLIO?LU
 • Geç Dönem Postpnömonektomi Bronkoplevral Fistülün Kombine Tedavisi
       Tayfun KERMENL?1, Ahmet Cemal PAZARLI2, Kür?at YALÇINÖZ3, U?ur Serkan Ç?T?LC?O?LU4
 •  

  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]