[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]

 
   Son Sayı
  2018, Cilt 23, Sayı 3
   Arşiv
  2001, Cilt 2, Sayı - 2018, Cilt 23, Sayı 3
 
   Obezite Özel Sayısı  
   
   Ön Baskı  
   
   Yayın Arama
  2001, Cilt 2, Sayı - 2018, Cilt 23, Sayı 3
   Online Makale Gönderme
 
   Online Makale Değerlendirme
 
   Fırat Tıp Dergisi Yönergesi
 
   English

 


[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]