[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi
Ön Baskı Makaleleri
Klinik Araştırma
Bariatrik Cerrahi Adayı Morbid Obezite Hastalarının Yaşam Doyumunun Beden Algısı ve Benlik Saygısı ile İlişkisi
Lale GÖNENİR ERBAY, Mahmut AKYÜZ, İbrahim ŞAHİN, Bahri EVREN, Cüneyt KAYAALP, Rıfat KARLIDAĞ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Önlenemeyen Bir Halk Sağlığı Sorunu: Çocuklarda Koroziv Madde İçimi
Derya ALTAY, Yaşar DOĞAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

The Role of Diffusion-Weighted MR Imaging Differentiating Transudative and Exudative Pleural Effusions in Asbestos-Related Pleural Diseases
Mustafa KOÇ, Selami SERHATLIOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ Bölgesinin 25 Hidroksivitamin D Düzeylerinin Değerlendirilmesi ve Populasyona Dayalı Yeni Referans Aralıklarının Belirlenmesi
Zekiye ÇATAK
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Apendektomi Materyallerinde Saptanan Histopatolojik Tanılar
Sevinç ŞAHİN, Selda SEÇKİN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hastanede Yatan Hastalarda Sağlık Anksiyetesi ile Sağlık Programlarını İzleme Motivasyonları Arasındaki İlişki
Emel BAHADIR YILMAZ, İrem AYVAT, Betül ŞİRAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Dil Lipomu: Sık Görülen Tümörün Nadir Yerleşim Yeri
Nurdoğan ATA, Abdullah DEMİRKAN, Betül BERBEROĞLU
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Geç Dönem Postpnömonektomi Bronkoplevral Fistülün Kombine Tedavisi
Tayfun KERMENLİ, Ahmet Cemal PAZARLI, Kürşat YALÇINÖZ, Uğur Serkan ÇİTİLCİOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Parafaringeal Alana Uzanan Rekürren Parotis Bezi Lipomu: Olgu Sunumu
Turgut KARLIDAĞ, İrfan KAYGUSUZ, Erol KELEŞ, Yusuf AVCI
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Transfüzyon ile İlişkili Akut Akciğer Hasarı: Olgu Sunumu
Mehmet Yusuf SARI, Dinçer YILDIZDAŞ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]