[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 1
3 makale bulundu.
 • PEPTİK ÜLSERLİ BİR HASTADA AKUT NEKROTİZAN GASTRİT OLGUSU
       Kibar ÇEBİ, İsmail Hakkı OCAK
 • Çekumda Duplikasyon Kisti Perforasyonu: Nadir Bir Olgu
       Ahmet KAZEZ1, Şeyhmus Kerem ÖZEL1, Ercan KOCAKOÇ2, İbrahim Hanifi ÖZERCAN3, Mehmet SARAÇ1
 • Akut Romatizmal Ateş Tanılı Çocuklarda MPV ve PCT Parametrelerinin Değerlendirilmesi
       Muhammed KARABULUT, Erdal YILMAZ
 •  

  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]