[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 091-093
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Dilin Polimorfoz Düşük Dereceli Adenokarsinomu
Aykut BOZAN1, Ayşe POLAT2, Denizhan DİZDAR3, Hayrettin Cengiz ALPAY3
1Özel Medical Park Tarsus Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Mersin, Türkiye
2Mersin Patoloji Laboratuvarı, Patoloji, Mersin, Türkiye
3İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye

Minör tükrük bezinden kaynaklanan Polimorfoz düşük dereceli adenokarsinom üst aerodijestif yolun nadir görülen malign bir tümörüdür. Bu tür Adenokarsinomların çoğu sert damakta gelişirler. Tedavide cerrahi eksizyon yeterlidir. Yazımızda total rezeke edilen ve primer olarak kapatılan dil sol tarafta papilla sirkumvallata komşuluğunda 1x0.7 cm çaplı kitlesi olan 41 yaşında erkek hasta sunulmuştur. Patolojik tanı düşük dereceli polimorfoz adenokarsinom ve cerrahi sınırlar negatifti. Bu makalede literatürde genellikle sert damakta tanımlanan ve seyrek olarak karşılaşılan düşük dereceli polimorfoz adenokarsinom olgusu ve tedavi yönetimi tartışıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]