[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2020, Cilt 25, Sayı 4, Sayfa(lar) 219-223
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Akut Diffüz Eksternal Otit Tedavisinde Borik Asidin ve Deksametazon-Siprofloksasin Kombinasyonunun İyileşmeye ve Mikrobiyal Flora Üzerine Etkisi
Hasan ÇETİNER1, Feray Ferda ŞENOL2, Sertaç DÜZER3
1Özel Doğu Anadolu Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Elazığ, Türkiye
2Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Mikrobiyoloji Kliniği, Elazığ, Türkiye
3Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Elazığ, Türkiye

Amaç: Çalışmanın amacı akut diffüz eksternal otit tedavisinde kullanılan borik asidin ve deksametazon-siprofloksasin kombinasyonunun iyileşmeye ve dış kulak yolu mikrobiyal floraya etkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Deksametazon-siprofloksasin kombinasyonunu alan hastalar grup 1, %2’lik borik asidi alan hastalar ise grup 2 olarak kabul edildi. İlk muayene sırasında, tedavinin 3. ve 7. günlerinde hastalar muayene bulgularına ve şikayetlerine göre puanlandı. Toplam iyileşme skorlarına göre gruplar kendi içinde ve arasında istatistiksel olarak değerlendirildi. Ayrıca tedavinin 7. gününde dış kulak yolundan kültür alınan hastaların sonuçları bulundukları gruba göre yorumlandı.

Bulgular: Her iki grupta da tedavinin başladığı gün itibariyle hastalar iyileşmeye başladı. Grup 1’de 7. gün ile ilk değerlendirmede elde edilen toplam iyileşme skorları farkının ortalaması 6.93±3.01 iken grup 2’de bu ortalama 8.60±2.06 olarak bulundu (p =0.88). 3. günün sonunda başlangıca göre grup 1’in toplam iyileşme skorları farkının ortalaması 2.60±2.44 iken grup 2’de bu ortalama 4.4±1.80 olarak bulundu (p =0.009). Grup 2’de daha az üreme olmakla birlikte çalışmamızda en fazla Pseudomonas aeruginosa üredi.

Sonuç: Borik asidin akut diffüz eksternal otitte tek başına kullanımı etkili bir tedavi seçeneği olarak görülmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]