[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 065-067
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Parotis Bezinde Epitelyal Miyoepitelyal Karsinom
Demet ETİT1, İsmail ÖZDEMİR2, Murat ERMETE1, Berna VİDİNLİ3
1İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji, İzmir
2İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, İzmir
3İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji, İzmir

Epitelyal miyoepitelyal karsinom değişen oranlarda 2 farklı hücre tipinin, tipik olarak duktus benzeri yapılar oluşturduğu bir tümördür. Başlıca parotis bezinde görülür. Tüm tükrük bezi tümörlerinin %1’ini temsil eder. Tekil, iyi sınırlı, sert, çapı 2 cm ve 8 cm arasındadır. Salim cerrahi sınırlarla kitle eksizyonu seçkin tedavi yöntemidir.

67 yaşında erkek hasta, sağ preauriküler bölgede ağrısız kitle yakınmasıyla başvurdu. Ultrasonografide kitlenin kistik komponenti mevcuttu. Patolojik incelemede miyoepiteliyal kökenli berrak hücrelerin çevrelediği uniform duktuler epitelyal görünüm izlendi. Olgu epitelyal miyoepitelyal karsinom olarak rapor edilmiş olup 20 aylık takipte rekürrens olmadı. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]