[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 4, Sayfa(lar) 291-294
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Nadir Görülen Primer Piyomiyozitli İki Olgu
Oktay BELHAN1, Murat GÜRGER1, Lokman KARAKURT1, Tarık ALTUNKILIÇ1, Mehmet KAYA1, Hüseyin ÖZDEMIR2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı ELAZIĞ

Primer piyomiyozit iskelet kasının piyojenik enfeksiyonudur. Tropikal ve subtropikal bölgelerde sık görüldüğü halde ılıman iklimli bölgelerde nadirdir. Bu çalışmada, Staphylococcus aureus’a bağlı gelişen sol uylukta adduktor kas grubuna, diğer olguda ise biseps kasına lokalize olan, nadir görülen primer piyomiyozitli iki olgu tartışıldı. İlk olguda; 72 yaşındaki erkek hastanın sol uyluğunda kitle ve ağrı şikayeti mevcuttu. İkinci olgu ise, on bir yaşında kız çocuğu, travma öyküsü olmaksızın, sol kolunda ağrı ve dirseğinde hareket kısıtlılığı nedeniyle ile kliniğimize başvurdu. Olgular klinik, laboratuar ve radyolojik olarak değerlendirildi. Kasların iğne aspirasyonlarında sarı renkli pürülan mayi aspire edildi. Primer piyomiyozit klinik tanısı konuldu. Cerrahi drenaj yapılıp antibiyoterapi başlandı. Ameliyattan sonra, olguların klinik semptomlarında ve laboratuar değerlerinde düzelme tespit edildi.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]