[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2013, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar) 064-065
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Asidin Nadir Bir Nedeni: Dezmoplastik Küçük Yuvarlak Hücreli Tümör
Adnan TAS1, Mehmet ARHAN2, Sercan AKSOY3, Seyfettin KOKLU2
1Osmaniye Public Hospital, Gastroenterology, Osmaniye, Turkey
2Ankara Education and Research Hospital, Gastroenterology, Ankara, Turkey
3Ankara Numune Education and Research Hospital, Oncology, Ankara, Turkey

Dezmoplastik küçük yuvarlak hücreli tümör mezotelyal orjinli malign patolojilidir. Abdomende oldukça nadirdir ve başlıca genç erkeklerde görülür. Oldukça malign seyirlidir. Burada çok hızlı büyüyen abdominal kitle ve asidi olan 17 yaşında erkek hasta sunduk. Laparaskopide periton ve omentunmda kalınlaşma saptandı ve iç organlar normaldi. Histopatolojide periton örneklerinde dezmoplastik küçük yuvarlak hücreler saptandı. Hasta siklofosfamid, vinkristin ve adriamisin ile tedavi edildi. Kemoterapiye cevap verdi ve hastanın intraabdominal ve pelvik asidi ile inraabdominal kitlesi azaldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]