[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2015, Cilt 20, Sayı 4, Sayfa(lar) 219-221
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İki Yıllık Unutulan Taşlaşmış ve Kopmuş Double J Stentin Endoskopik ve Perkütan Yolla Çıkarılması
Tunç OZAN, Ahmet KARAKEÇİ, Fatih FIRDOLAŞ, İrfan ORHAN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji, Elazığ, Türkiye

Tedavi süresi tamamlandığında çekilmesi gerekliliğinin hastaya bildirilmemesi veya hastanın bu durumdan haberdar olmasına rağmen bu işlem için sağlık kuruluşuna başvurmaması durumunda üriner sistemde unutulan üreteral double J stentler ürolojik vakalarda ender görülmemekte ve ciddi sorunlara yol açmaktadır. Bu sorunlar enkrüstasyon,enfeksiyon, migrasyon, hidronefroz ve fragmantasyon durumları olarak sıralanabilirler. Böyle bir durumun gelişmemesi için double j kateter yerleştirilen hastaların bilgilendirilmesi ve takiplerinin dikkatli yapılması önem arz etmektedir. Bu olguda; 2 yıllık unutulmuş, kopmuş ve taşlaşmış double j stentinin endoskopik ve perkütan yolla üriner sistemden çıkarılması anlatılmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]