[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 059-062
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Miringoplasti
Abdulvahap AKYİĞİT1, Turgut KARLIDAĞ2
1Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz, Elazığ, Türkiye

Miringoplasti, timpanik membranın rekonstrüksiyonu amacıyla yapılan ameliyattır. Bu ameliyatta birçok greft materyali ve cerrahi teknik uygulanmaktadır. Greft materyali olarak sıklıkla otojen greftler tercih edilmektedir. Uygulanan cerrahi tekniklerin greft başarı oranları benzer olmasına rağmen fonksiyonel sonuçlar farklılık göstermektedir. Son dönemde endoskopik inlay kartilaj butterfly teknik, iyi işitme sonuçları, postoperatif hasta konforunun iyi olması, operasyon süresinin kısalığı ve operasyonun maliyetinin düşük olması gibi avantajlar sunmaktadır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]