[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 4, Sayfa(lar) 197-199
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
A Case Report of Bone Marrow Suppression Caused by Piperacillin/Tazobactam
Fatma KESMEZ CAN1, Selma SEZEN2, Eyüp ŞENOCAK3
1Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Erzurum, Türkiye
2Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Erzurum, Türkiye
3Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi, Ortopedi Kliniği, Erzurum, Türkiye

Piperacillin / Tazobactam (PT) is a beta lactam group of antibiotics. Bone marrow suppression is rarely seen unwanted side effect of beta lactam antibiotics. In this case report, a clinical presentation of fever, neutropenia and thrombocytopenia in a patient on the 16 th day of PT therapy due to soft tissue infection after meniscus surgery.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]