[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 097-099
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Scorpion Sting During Infancy: Case Report
Mehmet Yusuf SARI1, Mehmet KILIÇ2, Mustafa AYDIN3, Erdal TAŞKIN3
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Neonataloji Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Scorpion sting is a major public health problem in tropical and subtropical regions. More than 1500 scorpion species are known in the world, and about 30 of them have been determined to be poisonous to humans. Information on the effects of scorpion venom and antivenom during infancy is very limited. In this article, the clinical characteristics of scorpion sting in the youngest age group known in the literature are presented.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]