[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Dil Lipomu: Sık Görülen Tümörün Nadir Yerleşim Yeri
Nurdoğan ATA1, Abdullah DEMİRKAN1, Betül BERBEROĞLU2
1Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Gaziantep, Türkiye
2Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü, Gaziantep, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Lipom, Dil, Kitle, Lipoma, Tongue, Mass
Özet
Lipomlar yumuşak dokunun en sık görülen mezenkimal tümörleridir. Vücudun tüm bölgelerinde görülebilmelerine rağmen dilde nadiren ortaya çıkarlar ve cerrahi eksizyonla tedavi edilirler. Bu olgu sunumunda dil sağ ventral yüzünde dört aydır ağrısız şişlik hikayesi ile başvuran 60 yaşında erkek hastada dil lipomunu sunduk.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]