[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 042-047
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Obezite ve Kas-İskelet Sistemi
Burak ÖZ, Ahmet KARATAŞ, Zeynel Abidin AKAR, Süleyman Serdar KOCA
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Obezite, Kas-İskelet Sitemi, Romatizmal Hastalıklar, Obesity, Musculoskeletal System, Rheumatic Diseases
Özet
Obezite ve ilişkili metabolik hastalıklar, her geçen gün sıklığı artan, önemli halk sağlığı problemleridir. Obezite kas-iskelet sitemini etkilemekte ve çeşitli enflamatuar ve non-enflamatuar romatizmal hastalıkların sıklığını ve şiddetini artırmaktadır. Ek olarak, eşlik eden obezite romatizmal hastalık-larının tedavisinde beklenilen tedavi yanıtını azaltabilmektedir. Tersine, bir kısım enflamatuar romatizmal hastalıklar ve bu hastalıkların tedavilerinde kullanılan ilaçlar obezite ve ilişkili metabolik hastalıkların riskini artırmaktadır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]