[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 054-060
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Obezite ve Psikiyatri
Osman MERMİ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Obezite, Psikiyatrik Hastalıklar, Tedavi, Obesity, Psychiatric Diseases, Treatment
Özet
Obezite, vücut sağlığını bozacak ölçüde yağ dokusundaki anormal veya aşırı yağ birikmesidir. Obezitenin temel nedeni diyetle alınan enerji miktarı ile metabolizma ve fiziksel aktiviteler sırasında harcanan enerji miktarı arasındaki düzensizliktir. Obezite son yıllarda artan prevelansı ile ciddi halk sağlığı sorunlarından biridir. Yapılan çalışmalarda daha ziyade obezitenin fizyolojik yönüne odaklanılmakta ve obeziteye neden olan psikolojik faktörler genellikle göz ardı edilmektedir. Bu gözden geçirme yazısında, literatür taramasıyla obezite ile psikolojik etmenler ve psikiyatrik hastalıklar arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmıştır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]