[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
The Satisfaction of the Patients Living in the Province of Erzincan Concerning Anaesthesia Administrations and the Associated Factors
İlke KÜPELİ
Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye
Keywords: Anestezi, Hasta Memnuniyeti, Memnuniyeti Etkileyen Faktörler, Anaesthesia, Patient Satisfaction, Satisfaction-Associated Factors
Summary
Objective: Postoperative opinions and comments of the patients give us important information related to improvement of quality of anaesthesia care and quality of healthcare services. We aimed to identify the satisfaction of the patients, undergoing surgical procedures in the province of Erzincan, concerning anaesthesia administrations and the factors associated with this satisfaction.

Material and Method: A questionnaire involving 14 questions and 2 parts was conducted on 6220 of 7986 operated patients. The patients, whose phone numbers were reached from the hospital records, were called by phone one week after their discharges, and those who agreed to participate in the questionnaire were included in the study.

Results: Totally 6220 patients participated in the study; 3105 (49.9%) of these patients were female and 3115 (50.1%) were male. Ninety-eight point four percent of the patients stated that they were “satisfied with the anaesthesia”. It was determined that the patients, who were of male gender, administered with peripheral nerve blocks, informed before anaesthesia administration, asked about their pain status after the operation, who remembered their doctors and had confidence in the anaesthesia team, were satisfied with the anaesthesia (p <0.05).

Conclusion: It was concluded that people living in the province of Erzincan were highly satisfied with administered anaesthesia; and the factors affecting this satisfaction were gender, type of anaesthesia administered, informing the patients about anaesthesia to be administered, taking care of the patients in the postoperative period, and having confidence in anaesthesia team.

 • Top
 • Summary
 • Introduction
 • Introduction
  Amaç: Ameliyat olan hastaların ameliyat sonrası düşünceleri ve yorumları bize anestezi bakım kalitesi ve sağlık hizmet kalitesinin artırılması lehine önemli bilgiler vermektedir. Erzincan ilindeki ameliyat olan hastaların, yapılan anestezi uygulamalarından memnuniyet durumlarını ve bu memnuni-yete etki eden faktörleri tanımlamak amaçlanmıştır.

  Gereç ve Yöntem: Operasyona alınan 7986 hastanın 6220 sine 14 soru ve iki bölümden oluşan anket uygulanmıştır. Hastane kayıtlarından telefon numaralarına ulaşılan hastalar, taburculuklarından bir hafta sonra, telefon ile aranarak ankete katılmayı kabul eden hastalar çalışmaya dahil edilmiştir.

  Bulgular: Çalışmaya 3105 (%49.9) kadın, 3115 (%50.1) erkek olmak üzere toplam 6220 hasta katılmıştır. Olguların %98.4’ü “anesteziden memnun olduklarını” belirtmişlerdir. Erkeklerin, periferik sinir bloğu uygulananların, doktorunu hatırlayanların, kendilerine anestezi öncesi bilgi verilenlerin, ameliyat sonrası ağrı durumları sorulanların ve anestezi ekibine güvenenlerin anesteziden memnun oldukları saptanmıştır (p <0.05).

  Sonuç: Erzincan ili halkının, uygulanan anesteziden yüksek oranda memnun oldukları ve bu memnuniyete etki eden faktörlerin cinsiyet, uygulanan anestezi tipi, hastalara uygulanacak anestezi hakkında bilgi verilmesi, ameliyat sonrası dönemde de hastalar ile ilgilenilmesi ve anestezi ekibine güven olduğu kanısına varılmıştır.

 • Top
 • Summary
 • Introduction
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]