[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 4, Sayfa(lar) 899-901
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Poliomiyelite Bağlı Kalça Abdüktör Kas Yetmezliğinde Eksternal Oblik Kas Transferi: Olgu Sunumu
Oktay BELHAN, Lokman KARAKURT
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Poliomiyelit, Kalça Abdüktör Kas Yetmezliği, Eksternal Abdominal Oblik Kas Transferi
Poliomyelitis, Hip Abductor Muscle Weakness, External Oblique Muscle Transfer
Özet
Poliomiyelit enfeksiyonu sonrası kalça abdüktör kas yetmezliği veya paralizisi görülebilmektedir. Poliomiyelite bağlı kalça abdüktör kas yetmezliğinde etkili cerrahi yöntemlerden biri de kas transferleridir. Eksternal abdominal oblik kasının büyük trokantere transferi sık olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu makalede, poliomiyelit sekeli sonucu kalça abdüktör kas yetmezliği olan ve eksternal abdominal oblik kas transferi yapılan 22 yaşındaki erkek hasta literatürler gözden geçirilerek tartışıldı.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]