[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 4
Dergi Hakkında
Yazışma Adresi
Fırat Tıp Dergisi
Fırat Üniversitesi
Tıp Fakültesi Dekanlığı
23119 Elazığ
Tel: (0424) 212 2960
Faks: (0424) 237 9138
E-posta: info@firattipdergisi.com
Internet web adresi: www.firattipdergisi.com

Fırat Tıp Dergisi (ISSN: 1300-9818, E-ISSN: 2147-124X) Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin dergisidir. Yılda dört sayı olarak yayınlanır (Mart, Haziran, Eylül, Aralık). Fırat Tıp Dergisi tıp alanında yeniliklerin ulusal ve uluslararası literatürde paylaşımını sağlama amacındadır. Fırat Tıp Dergisi hakemli bir dergi olup tıp alanında orijinal klinik ve deneysel araştırma yazılarını, olgu sunumlarını ve yayınlanmış yazılara ilişkin değerlendirmeleri içeren editöre mektupları ve davetli derlemeleri kabul eder.
Printed on acid-free paper
2004©Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

Fırat Medical Journal is a peer-reviewed journal published quarterly by the Fırat University Faculty of Medicine (March, June, September, December). Clinical and experimental original researches, case reports, invited reviews and Letters to the Editor are welcomed. Fırat Medical Journal adheres to the highest ethical and editorial standards. The Editorial Board of the Firat Medical Journal endorses the Editorial Policy Statements approved by the Council of Science Editors' Board of Directors. The journal is in compliance with the Uniform Requirements for Manuscripts submitted to biomedical journals published by International Committee of Medical Journal Editors (N Eng J Med, 1997; 336: 309-315).

Abstracting/Indexing: EBSCOhost research databases, Index Copernicus, Chemical Abstracts Service (CAS), CAB ABSTRACTS, GLOBAL HEATH database, Türk Medline, Türk Medline-Ulusal Atıf İndeksi,Türk Tıp Dizini ULAKBİM, Türkiye Atıf Dizini

Printed on acid-free paper
2004©Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]