[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]

   Son Sayı
  2024, Cilt 29, Sayı 1
   Ön Baskı  
    2024, Cilt 29, Sayı 2  
   
   Arşiv
  2001, Cilt 2, Sayı - 2024, Cilt 29, Sayı 1
   Yayın Arama
   2022 Yılı Hakemlere Teşekkür
 
   Online Makale Gönderme
   Online Makale Değerlendirme
   
   İstatistikler
   Fırat Tıp Dergisi Yönergesi
   Yayın Politikası ve Etik İlkeler
 
   English

 


[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]