[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2018, Cilt 23 Ek
Klinik Araştırma
Obezitenin Tanımı, Epidemiyolojisi ve Klinik Değerlendirmesi
Emir DÖNDER, Erhan ÖNALAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Obezite Patogenezi
Zafer PEKKOLAY
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Obezite ve Genetik
Faruk KILINÇ, Nevzat GÖZEL
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Obezite ve Endokrin Sistem
Kader UĞUR
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Obezite ve Metabolik Sendrom
Nevzat GÖZEL, Faruk KILINÇ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Obezite ve Gastrointestinal Sistem İlişkisi
Abdurrahman ŞAHİN, Mehmet YALNIZ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Obezite ve Kalp
Hatice SOLMAZ, Mehmet AKBULUT
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Obezite ve Solunum Sistemi
Teyfik TURGUT, Erdal İN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Obezite ve Kas-İskelet Sistemi
Burak ÖZ, Ahmet KARATAŞ, Zeynel Abidin AKAR, Süleyman Serdar KOCA
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Obezite ve Kadın Üreme Sağlığı
Alpaslan AKYOL
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Obezite ve Psikiyatri
Osman MERMİ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Obezite ve Kanser
Nilgün YILDIRIM
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Obezitede Nonfarmakolojik Tedavi
Erhan ÖNALAN, Emir DÖNDER
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Obezitenin Medikal Tedavisi
Bahri EVREN, Ömercan TOPALOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Obezitenin Cerrahi Tedavisi
Haydar ÖCAL, Erhan AYGEN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Metabolik Cerrahi
Yunus DÖNDER, Cüneyt KIRKIL
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çocukluk Çağı Obezitesi: Tanım, Etiyoloji ve Klinik Değerlendirme
İhsan ESEN, Deniz ÖKDEMİR
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çocukluk Çağı Obezitesinden Korunma ve Tedavi Yaklaşımları
Deniz ÖKDEMİR, İhsan ESEN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]