[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 030-034
[ English ] [ PDF ]
Obezite ve Kalp
Hatice SOLMAZ1, Mehmet AKBULUT2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Obezite, 1980 yılı başlarından günümüze yaklaşık olarak 2 kat artış göstermiş olup, bu alandaki tüm medikal gelişmelere rağmen, dünya genelinde, yaygın halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Obezite, bilindiği üzere kalp hastalıkları açısından kanıtlanmış bir risk faktörüdür. Ancak kalp hastalıkları için risk teşkil eden diabetes mellitus (DM), hipertansiyon (HT) ve hiperlipidemi (HL) gibi diğer durumlar, obeziteye sıklıkla eşlik ettikle-ri için, tek başına obezitenin kalp hastalıklarına olan risk katkısı hȃlȃ net değildir. Bununla birlikte güncel veriler, obezitenin sağlıklı sonuçlarla da ilişkili olabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla metabolik sağlıklı obezite, obezite paradoksu, koruyucu subkutan yağ deposu gibi kavramlar, obezite tanısı konulurken kapsamlı değerlendirilmelidir.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]